Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

10.12. - 16.12.2018

 

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 

 

 

·    Ustawienie znaków czasowej organizacji ruchu

 

 

  

·   Demontaż znaków czasowej organizacji ruchu

 

 

 

·   Porządkowanie na S8

 

 

 

 

·   Czyszczenie odwodnienia liniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

 

 

 

Prace przy elementach telematyki – uruchomienie i konfiguracja poszczególnych elementów systemu w poszczególnych lokalizacjach