Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

09.10 - 14.10.2017

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

 • Obekt WD-15: Balustrady na ścianach oporowych;
 • Obiekt MPZ-16: Ekran akustyczny (16% tj. 20% z całości) - słupy;
 • Obiekt WD-17: Montaż paneli prefabrykowanych ściany oporowej - podpora nr 1; Zasypka za ścianą oporową z gruntu przepuszczalnego - podpora nr 1; Izolacja gruba na ustroju nośnym (20% tj. 100% z całości); Beton wyrównawczy pod belkę zamykającą - podpora nr 1;
 • Obiekt PP-19: Schody skarpowe (25% tj. 100% z całości); Umocnienie skarp elementami betonowymi (50% tj. 100% z całosci); Balustrady na ścianach oporowych; Zabezpieczenie materiałem impregnującym;
 • Obiekt PZ-21a (S8): Ekran przeciwolśnieniowy (30% tj. 30% z cąłości) - wypełnienie części ekranów nitki lewej;
 • Obiekt PZ-22 (S8): Schody skarpowe (45% tj. 95% z całości); Umocnienie skarp elementami betonowymi (50% tj. 75% z caości); Ekran przeciwolśnieniowy (40% tj. 50% z całosci) - wypełnienie ekranów nitki lewej;
 • Obiekt WE-25: Znaki wysokościowe na ustrojach nośnych; Ekran przeciwolśnieniowy (40% tj. 50% z całości) - wypełnienie ekranów nitki lewej;
 • Obiekt PZ-26: Ekran przeciwolśnieniowy (10% tj. 50% z całosci) - wypełnienie ekranów nitki lewej;
 • Obiekt WE-27: Ściek z korytek prefabrykowanych pod obiektem; Znaki wysokościowe na przyczółkach;
 • Obiekt WE-28: Ekran przeciwolśnieniowy (5% tj. 50% z całości) - wypełnienie ekranów nitki lewej;
 • Obiekt MPZ-29: Umocnienie w pasie rozdziału (10% tj. 100% z całości); Ekran przeciwolśnieniowy (40% tj. 50% z całości) - wypełnienie ekranów nitki lewej;
 • Obiekt PZ-30: Umocnienie w pasie rozdziału (50% tj. 100% z całosci); Ekran przeciwolśnieniowy (40% tj. 50% z całości) - wypełnienie ekranów nitki lewej;
 • Obiekt PZ-32: Brukowanie skarp przy konstrukcji K1; Ukladanie ścieku z korytek prefabrykowanych; Izolacja cienka fundamentów.