Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

08.04. - 14.04.2019

 

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 

 

 

·         Wykonanie płotków wolnostojących dla płazów  ( DA-6 , DA-4 )

·         Naprawa poboczy przy ekranach ( S8 PP )

·         Humusowanie terenu płaskiego ( Baza Rutki )

·         Naprawa humusem wymyć w skarpie za ekranami , uzupełnianie terenu przy schodach ( S8 PP )

·         Zagęszczanie kruszywa naturalnego na geokracie  ( DD-9 , zjazdy )

·         Naprawa ogrodzenia ( DA-6 )

·         Uzupełnianie materiałem skarpy obok ogrodzenia ( DA-6 )

·         Zbieranie nadmiaru materiału, profilowanie terenu przy stożku-wykop ( WE-25 )

·         Sprzątanie, humusowanie terenu płaskiego , demontaż tymczasowego ogrodzenia dla żab (PZ-21 )

·         Malowanie fundamentu pod obiektem ( PZ-20 )

·         Zasypywanie fundamentu materiałem pod ścieki ( PZ-20 )

·         Humusowanie terenu płaskiego między obiektami ( PZ-20,PZ-21 )

·         Załadunek materiału ( Magazyn Krzewo )

 

 

 

 Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

 

·         Rozbiórka zbiornika SR-09, SR-12

·         SR-02, Praca zestawu z 2 igłofiltrami

·         Wzmacnianie podłoża przy SR-13

·         Mikropale SR-13