Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

08.04 - 14.04.2019

 

 

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

 

 

·         Poprawa izolacji cienkiej na fundamencie podpory 10 ( WE-20 )

·         Zasypka fundamentu podpory 10 – pod ściek z prefabrykatów ( WE-20 )

·         Ułożenie ścieków z prefabrykatów ( PZ-21a )

·         Ułożenie ścieków z prefabrykatów ( PZ-22 )

·         Izolacja cienka ścian przyczółków – podpory 10 i 10’ ( WE-27 )