Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

06.11 - 10.11.2017

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 • nasyp: sekcja I;
 • stabilizacja 1,5 MPa: sekcja II;
 • stabilizacja 5 MPa: sekcja I;
 • warstwa mrozoochronna: sekcja II, III;
 • podbudowa KŁSM: sekcja I, II, III;
 • warstwa podbudowy z BA: sekcja I, II;
 • warstwa podbudowy z BA WMS: sekcja II;
 • warstwa ścieralna SMA: sekcja I;
 • betonowanie głowic pali ekranów akustycznych: sekcja III;
 • montaż podwalin ekranu akustycznego: sekcja III;
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych: sekcja III;
 • montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych: sekcja III;
 • montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych - poliwęglan: sekcja I;
 • bariera jednostronna: sekcja II, III;
 • bariera dwustronna: sekcja II, III;
 • ściek trójkątny: sekcja II, III;
 • krawężnik betonowy: sekcja II, III;
 • obrzeże betonowe: sekcja II, III;
 • płyta chodnikowa: sekcja III;
 • kostka betonowa: sekcja II, III;

 

 

Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Branża elektryczno - oświetleniowa:

 

 • dowiązania oświetlenia na Węźle "Mężenin" do odcinka projektowanego przez TRAKT: Ręczne wykonanie rowów kablowych (10 m3); Układanie bednarki FeZn 30x4 mm w rowach kablowych (150 mb); Wykonanie podsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (5 m3); Układanie kabla YKY 0,6/1kV 5x35 mm2 bezpośrednio w rowach kablowych (150 mb); Wykonaie obsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (5 m3); Ułożenie folii ochronnej (150 mb); Zasypanie rowów kablowych (5 m3); Wykonanie wykopów pod słupy oświetleniowe (1 m3); Montaż słupa oświetleniowego stalowego z wysięgnikiem o długości 2 m (2 kpl.);
 • oświetlenie MOP Cibory Północ: Ręczne wykonanie rowów kablowych (5 m3); Układanie bednarki FeZn 30x4 mm w rowach kablowych (100 mb); Układanie kabla YKY 0,6/1kV 4x16 mm2 bezpośrednio w rowach kablowych (100 mb); Wykonanie podsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (2 m3); Wykonanie obsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (2 m3); Ułożenie folii ochronnej (100 m); Zasypanie rowów kablowych (5 m3);
 • oświetlenie drogi autobusowej DA-6 przy Węźle "Sikory": Ręczne wykonanie  rowów kablowych (20 m3); Układanie bednarki FeZn 30x4 mm w rowach kablowych (300 mb); Układanie kabla YKY 0,6/1kV 4x16 mm2 bezpośrednio w rowach kablowych (300 mb); Wykonanie podsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (10 m3); Wykonanie obsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (10 m3); Ułożenie folii ochronnej (300 mb); Zasypanie rowów kablowych (10 m3);

 

2. Branża melioracyjna:

 

 • przebudowa rowów melioracyjnych: wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (100 m3); Wykonanie umocnień płytami ażurowymi (20 m2); Wykonanie umocnień materacem siatkowo - kamiennym gr. 30 cm (30 m2); Wykonanie palisady w wodzie płynącej fi 4 cm, L=100 cm (6 mb);

 

3. Branża wodociągowo - kanalizacayjna:

 

 • humusowanie, umocnienie skarp i rowów: Umocnienie rowów drogowych ażurami płytami betonowymi o gr. 10 cm (30 m2); Ubezpieczenie rowów drogowych geowłókniną (550 m2); Umocnienie przy wlotach i wylotach rowów (14 m3);
 • sączki podłużne: Wykonanie drenażu podłużnego o wym. 35x45 cm z rurką drenarską DN 150 (160 mb); Studnie drenarskie DN 425 mm (3 kpl.); Przykanaliki PCV DN 160 mm - rurk apełna (8 mb); Wykonanie drenażu skarpowego DN 150 (140 mb);
 • kanalizacja deszczowa: Wylot Dn 200 (2 kpl.); Wylot Dn 250 (3 kpl.); Wylot Dn 400 (1 kpl.); Wylot Dn 500 (1 kpl.); Wylot Dn 800 (1 kpl.); Rura Dn 200 PP (22 mb); Studnia Dn 1200 (2 kpl.); Wpust (48 kpl.).