Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

06.06 - 11.06.2016

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

 • Obiekt WD-15: beton wyrównawczy pod fundamentami - podpora nr 3 i 4, zbrojenie stopy fundamentowej - podpora nr 4;
 • Obiekt WD-17: beton ustroju nośnego (4% z całości tj. 20% rusztowania) / (13% z całości tj. 65% rusztowania), beton ustroju nośnego (8% z całości tj. 26,4% deskowania) / (9% z całości tj. 29,7% deskowania);
 • Obiekt WE-20: betonowanie nisz dylatacyjnych - podpora nr 10, montaż kotew talerzowych, montaż krawężnika mostowego kamiennego 18x20;
 • Obiekt PZ-21a: montaż wpustów, montaż sączków, montaż kotew talerzowych, deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego (nitka prawa);
 • Obiekt PZ-22 DA: umocnienie stożków - podpora nr 20 (strona lewa), montaż barier ochronnych;
 • Obiekt WD-23: przygotowanie podłoża pod podparcie deskowania ustroju nośnego;
 • Obiekt WE-24: montaż kotew ekranów akustycznych;
 • Obiekt WE-25: wykonywanie zasypki za ścianami oporowymi, wykonywanie zasypki przyczółków z gruntu zbrojonego, ustawienie paneli prefabrykowanych ścian oporowych;
 • Obiekt PZ-26: montaż kotew ekranów przeciwolśnieniowych;
 • Obiekt WE-27: pogrążenie ścianki szczelnej, beton wyrównawczy - podpora nr 10 (łącznica), zbrojenie i szalowanie fundamentu podpory nr 10;
 • Obiekt WE-28: wykonywanie zasypki przyczółków z gruntu zbrojonego, wykonywanie schodów skarpowych, wykonywanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe - podpora B;
 • Obiekt MPZ-29: zasypka podpór A, C, D, betonowanie ław pod umocnienie stożków - podpora A;
 • Obiekt PZ-30: umocnienie stożków;
 • Obiekt PZ-32: wypełnienie przestrzeni między ceownikiem a płaszczem stalowym zaprawą PCC.