Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

05.03 - 11.03.2018

 

 W tym okresie nie prowadzono robót   .