Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

04.11 - 10.11.2019

 

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

 

 

·         Usuwanie usterek z protokołu przeglądu