Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

04.09 - 09.09.2017

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 • warstwa ścieralna SMA: sekcja II, III;
 • podbudowa z KŁSM: sekcja II;
 • profilowanie z zageszczeniem KŁSM: sekcja II;
 • stabilizacja 1,5 MPa: sekcja II;
 • stabilizacja 5 MPa: sekcja II;
 • wymiana gruntu: sekcja I;
 • wykop rowu: sekcja I, II;
 • nasyp: sekcja I;
 • geosyntetyk typ "A": sekcja I;
 • geowłóknina typ "D": sekcja I;
 • oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej: sekcja II, III;
 • wbudowanie kruszywa w materac: sekcja I;
 • odhumusowanie: sekcja I;
 • humusowanie skarp: sekcja II;
 • humusowanie pobocza: sekcja II;
 • uzupełnianie pobocza: sekcja II;
 • humusowanie terenu płaskiego: sekcja I, II;
 • korytowanie z profilowaniem: sekcja II;
 • bariera betonowa: sekcja I, II, III;
 • bariera jednostronna: sekcja I, II, III;
 • bariera dwustronna: sekcja II, III;
 • krawężnik betonowy: sekcja II;
 • krawężnik wtopiony: sekcja II;
 • obróbka wpustów: sekcja I, III;
 • ułożenie kostki chodnikowej gr. 8 cm: sekcja II;
 • ściek trójkątny: sekcja III;
 • ściek z kostki betonowej gr. 8 cm: sekcja II;
 • ściek podchodnikowy: sekcja I;
 • szpilki stalowe typ U: sekcja I;
 • wykonanie odwiertów trzonów pali oraz betonowanie ekran: sekcja I, II, III;
 • betonowanie głowic przy ekranie obiektu: sekcja II;
 • montaż słupów wraz z deskowaniem i betonowaniem: sekcja I;
 • rozbiórka drogi: sekcja II;

 

 

Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Branża melioracyjna:

 

 • roboty melioracyjne: Studzienki fi 1000 mm H=3,0 m (2 szt.); Rurociąg z PCV fi 75 mm (45 mb);
 • przebudowa rowów melioracyjnych. Rzeka Śliwówka: Wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (120 m3); Wykonanie umocnień narzutem kamiennym (35 m3);

 

2. Branża wodociągowo - kanalizacyjna:

 

 • humusowanie, umocnienie skarp i rowów: Umocnienie rowów drogowych ażurami płytami betonowymi o gr. 10 cm (30 m2); Ubezpieczenie rowów drogowych geowółkniną (800 m2);
 • kanalizacja deszczowa: Rura Dn 800 PP (60 mb); Studnia Dn 1600 (3 kpl.); Wylot Dn 200 (1 kpl.);
 • kanalizacja sanitarna: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm na kanale średnicy 200 mm z obsadzonymi przejściami szczelnymi (1 kpl.);

 

3. Branża telekomunikacyjna:

 

 • kanał technologiczny: Budowa studni kablowych SKR-1 (3 szt.).