Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

02.11 - 07.11.2015

Rodzaj wykonywanych robót mostowych:

 

 • Obiekt WD-15: podwalina ściany oporowej podpory nr 1;
 • Obiekt WD-17: przygotowanie podłoża pod podparcie deskowania ustroju nośnego;
 • Obiekt PP-19: zbrojenie wlot/wylot, betonowanie wlot/wylot, uszczelnienie i izolacja styków prefabrykatów;
 • Obiekt WE-20: wykopy pod platformę do wykonania kolumn DSM podpory nr 10 i 20, mobilizacja sprzętu do wykonania kolumn DSM, wykonanie wzmocnienia podłoża kolumnami DSM;
 • Obiekt PZ-21a DA: montaż dylatacji modułowych;
 • Obiekt PZ-22 DA: montaż dylatacji modułowych;
 • Obiekt WD-23: betonowanie oczepu podpory nr 3;
 • Obiekt WE-25: betonowanie belek podwalinowych podpory C;
 • Obiekt WE-28: zbrojenie ustroju nośnego;
 • Obiekt M/PZ-29: zbrojenie korpusu podpory A (nitka prawa i nitka lewa), zbrojenie słupów podpory B i C, izolacja cienka fundamentów B, C, D, zasypka fundamentów podpór A i B;
 • Obiekt PZ-32: zasypka fundamentów podpór A i B, izolacja cienka fundamentów A i B, wykonywanie wzmocnienia podłoża kolumnami DSM podpory G,  wykonywanie wzmocnienia podłoża kolumnami DSM podpory E.