Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

01.01. - 07.01.2018

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

  • Bariera jednostronna: sekcja II
  • Bariera dwustronna: sekcja II
  • Kostka granitowa: sekcja II
  • Humusowanie poboczy: sekcja  II