Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

01.01 - 07.01.2018

 

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

  • Obiekt WD-17 :  Beton kap - oczepy na ścianie oporowej - etap I - podpora nr 1 .